Zespoły eksperckie

Udział w zespołach eksperckich i konkursowych:


Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gniezna przy Młodzieżowej Radzie Konsultacyjnej.

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gniezna przy Zespole ds. nazewnictwa.

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej dla Przeprowadzenia Konkursu na Nauczyciela Mianowanego.

Członek Rady Projektowanej Lokalnej Grupy Działania „Światowid”.

Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.

Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.

Członek Inkubatora Umowy Społecznej.

Członek redakcji czasopisma naukowego studentów i doktorantów „Refleksje”.

Członek Rady Programowej czasopisma naukowego studentów i doktorantów „Refleksje”.

Członek redakcji „Witkowskich Wiadomości Samorządowych”’.

Członek redakcji „Informatora miejskiego – Gniezno”.

Członek Komitetu Naukowego II i III Międzynarodowej Konferencji Naukowej – Kryzysy współczesnego świata. Różne ujęcia problemów globalnych.