Zespoły eksperckie

Udział w zespołach eksperckich i konkursowych:


Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gniezna przy Młodzieżowej Radzie Konsultacyjnej.

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gniezna przy Zespole ds. nazewnictwa.

Członek Rady Projektowanej Lokalnej Grupy Działania „Światowid”.

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej dla Przeprowadzenia Konkursu na Nauczyciela Mianowanego.