Szkolenia

Szkolenia

 

1. Jak znaleźć pomysł – ABC tworzenia projektu szkolenia  dla początkujących;

2. Zarządzanie czasem i organizacja pracy własnej;

3. Zmiany w zasadach udzielania pomocy publicznej w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki – obowiązujące od 1 stycznia 2009 r.;

4. Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i jej zastosowanie w pracy Wojewódzkich Urzędów Pracy;

5. Zwiększenie dostępności uczelni wyższych dla osób niepełnosprawnych;

6. Wizerunek młodego biznesmena – techniki skutecznej autoprezentacji;

7. PR kryzysowy. Umiejętność rozwiązywania sytuacji kryzysowych oraz współpraca z mediami podczas kryzysu;

8. Analiza i wizualizacja danych do wykorzystania w dydaktyce.

Kursy

 

1. Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży;

2. Kurs instruktażowy kierowników wycieczek szkolnych;

3. Kurs instruktażowy dla kierowników placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży;

4. Kurs pedagogiczny w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

5. Kurs dla członków rad nadzorczych.

 

Realizowane projekty

 

1. Badanie preferencji wyborczych mieszkańców gminy Słubice 2014 – współkoordynator projektu;

2. Badanie preferencji mieszkańców miasta Gniezna 2014 – współkoordynator projektu;

3. Jakość życia mieszkańców miasta Gniezna (wraz z analizą zawartości mediów lokalnych) – koordynator z ramienia Urzędu Miejskiego w Gnieźnie;

4. Pogłębione badania jakościowe mieszkańców Gniezna w zakresie ich oczekiwań 2017-2018. Wybory samorządowe. Gniezno 2018 – koordynator z ramienia Urzędu Miejskiego w Gnieźnie;

5. Ekspertyza wyborcza. Gniezno 2018 – główny wykonawca.