Szkolenia

Szkolenia

 

1. Jak znaleźć pomysł – ABC tworzenia projektu szkolenia  dla początkujących;

2. Zarządzanie czasem i organizacja pracy własnej;

3. Zmiany w zasadach udzielania pomocy publicznej w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki – obowiązujące od 1 stycznia 2009 r.;

4. Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i jej zastosowanie w pracy Wojewódzkich Urzędów Pracy;

5. Zwiększenie dostępności uczelni wyższych dla osób niepełnosprawnych;

6. Wizerunek młodego biznesmena – techniki skutecznej autoprezentacji;

7. PR kryzysowy. Umiejętność rozwiązywania sytuacji kryzysowych oraz współpraca z mediami podczas kryzysu.

8. Analiza i wizualizacja danych do wykorzystania w dydaktyce

Kursy

 

1. Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży;

2. Kurs instruktażowy kierowników wycieczek szkolnych;

3. Kurs instruktażowy dla kierowników placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży;

4. Kurs pedagogiczny w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.