Promotor i promotor pomocniczy

Promotor, promotor pomocniczy:


promotor 39 prac licencjackich;

recenzent 5 prac dyplomowych;

promotor pomocniczy w 3 postępowaniach o nadanie stopnia naukowego doktora;

promotor w przewodzie doktorskim;