Nagrody

Nagrody


2016

nagroda Dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za aktywną pracę na rzecz środowiska akademickiego;

2012-2013

zwiększenie stypendium doktoranckiego dla 30% najlepszych doktorantów na poszczególnych latach studiów;

2012-2013

stypendium naukowe dla doktorantów Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

2011-2013

stypendium naukowe dla najlepszych doktorantów;

2010

nagroda Dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za aktywną pracę na rzecz środowiska akademickiego;

2009-2013

stypendium doktoranckie;

2008

wyróżnienie Dyrektora Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za wyniki w nauce oraz aktywną pracę na rzecz środowiska akademickiego;

2008

wyróżnienie Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za wyniki w nauce oraz działalność na rzecz społeczności studenckiej;

2008

nagroda Dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za najlepszą pracę magisterską (Aspekty polityczno-prawne decyzji o udziale Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji „Iracka Wolność”).