Strona główna

dr Łukasz Scheffs

ADIUNKT w Zakładzie Marketingu Politycznego i Socjotechniki
na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
STYPENDYSTA Fundacji UAM.
AUTOR kilkudziesięciu artykułów naukowych,
popularno-naukowych i publicystycznych.

Dr Łukasz Scheffs

 

Redaktor naukowy pracy pt. Społeczno-polityczne wyznawania współczesności. Polska i Europa wobec wyzwań współczesnego świata. Autor książki Kolektywizm i indywidualizm. Zachowania wyborcze w Polsce w latach 2001-2011, współautor pracy Teoria i praktyka przywództwa politycznego na przykładzie bezpośrednich wyborów wójta, burmistrza i prezydenta miasta, autor książki Doradztwo w polityce. Wykorzystanie wiedzy profesjonalnej w praktyce. W 2013 roku obronił pracę doktorską napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Piotra Pawełczyka pt. Kolektywizm i indywidualizm. Zachowania wyborcze w Polsce w latach 2001-2011. Interesuje się marketingiem politycznym, zachowaniami wyborczymi, socjotechniką, psychologią polityki. Prywatnie fan klasycznego jazzu, dobrej książki oraz kuchni śródziemnomorskiej.

Kursy i szkolenia

Szkolenia

  • Jak znaleźć pomysł – ABC tworzenia projektu szkolenia  dla początkujących;
  • Zarządzanie czasem i organizacja pracy własnej;
  • Zmiany w zasadach udzielania pomocy publicznej  w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki – obowiązujące od 1 stycznia 2009 r.;
  • Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i jej zastosowanie w pracy Wojewódzkich Urzędów Pracy.

więcej…

Kursy

  • Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
  • Kurs instruktażowy kierowników wycieczek szkolnych;
  • Kurs instruktażowy dla kierowników palcówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
  • Kurs pedagogiczny w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

więcej…

Dydaktyka

 

Biorąc pod uwagę zainteresowania naukowe i pracę badawczą specjalizuję się w zakresie następujących zajęć dydaktycznych, konwersatoriów i warsztatów tematycznych: Socjotechnika – zajęcia w zakresie psychotechnicznych i socjotechnicznych sposobów oddziaływania społecznego. Wykłady, konwersatoria i ćwiczenia w zakresie: językowych i pozajęzykowych sposobów intencjonalnego kreowania rzeczywistości, wpływu społecznego oraz modelowania zachowań społecznych także w kontekście aktywności politycznej;

więcej…

Praca zawodowa

2016 –

zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo;

2014-2016

doradca Prezydenta Miasta Gniezna;

2014 –

adiunkt na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

2013-2014

doradca ds. komunikacji medialnej Starosty Powiatu Gnieźnieńskiego;

2013-2014

starszy wykładowca na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

2009-2013

doktorant na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;